Adviesrapport toekomstvisie NKR

Proveran heeft op 6 december 2010 het adviesrapport voor de toekomstvisie van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) opgeleverd aan de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Integrale Kanker Centra (VIKC). Voor dit rapport zijn interviews gehouden onder vertegenwoordigers van alle aspecten van de NKR, zijn de verschillende werkgroepen voor de NKR geraadpleegd en is een advies opgesteld voor missie en strategie, organisatie, cultuur, processen en informatievoorziening. Voor de informatievoorziening zijn een aantal scenario’s opgesteld voor de toekomst van de Gemeenschappelijke Registratie Applicatie (GRA1DB) waarbij rekening is gehouden met de infrastructuur, datastructuur, beveiliging, applicatie en gebruikersinteractie voor deze centrale applicatie voor de NKR.