Over ons

Verandering is een constante voor iedere organisatie, maar niet iedere verandering leidt ook daadwerkelijk tot een verbetering. Een vaste formule om verandering ook binnen uw organisatie tot een verbetering te laten leiden hebben we niet. Wat we wel hebben zijn de ervaring, kennis en vaardigheden om een veranderingstraject succesvol te laten verlopen. Deze competenties maken dat we professionaliteit aan veranderen durven te verbinden. Wij hebben onze ervaring vooral in de zorg- en technologiesector opgedaan en in die sectoren durven we iedere verbetering met u aan te gaan. Wij hebben in de loop der jaren onze eigen visie ontwikkeld voor het begeleiden van veranderingstrajecten.

Proveran staat voor professioneel veranderen. Niet veranderen om het veranderen, maar veranderen om te verbeteren. Wij zijn van mening dat we dit professioneel kunnen doen omdat we niet alleen ruime ervaring met verandermanagement hebben maar tevens omdat we in staat zijn om verandermanagement toe te passen in de context van uw organisatie. Wij hebben onze eigen aanpak en visie op verandermanagement ontwikkeld waarmee wij waarde kunnen toevoegen voor uw organisatie. Proveran past haar verandermanagement methode gefaseerd toe, afhankelijk van de context van uw organisatie. We beginnen altijd met de vraag waarom u een verandering wenst te bewerkstelligen, gevolgd door de vraag wat u wenst te veranderen, waarheen die verandering moet leiden, wie die verandering moet bewerkstelligen en tenslotte met de vraag hoe u deze verandering wenst te realiseren

Onze partners

Onze klanten

Onze medewerkers