Reumatologie PROMS informatiesysteem

In opdracht van de afdeling reumatologie van het Radboud UMC in Nijmegen is een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek, registraties en Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) te faciliteren voor patiënten met reumatoïde artritis (RA). Uitgangspunt betrof de behoefte om het wetenschappelijk onderzoek te kunnen koppelen met PROMs die in de wachtkamer of via het internet ingevuld zouden kunnen worden. Dit vooronderzoek is de start geweest van de samenwerking tussen Radboud UMC en de Universiteit Twente op het gebied van reumatoïde aandoeningen als

  1. Reumatoïde Artritis (RA)
  2. Spondyloartritis (SpA)
  3. Juveniele Idiopathische Artritis (JIA)
  4. Jicht
  5. Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Deze registers zijn te raadplegen via het DREAM registry.