Producten & dienstencatalogus ICT

Radboud UMC professionaliseert haar bedrijfsvoering. Als onderdeel van deze professionalisering heeft Proveran voor de productgroep en in nauwe samenwerking met het servicebedrijf een producten- & dienstencatalogus samengesteld waarmee de productgroep ICT in staat is haar interne klanten een transparante catalogus en kostenstructuur te bieden. Door middel van activity based costing zijn de ICT kosten versleuteld binnen de producten & dienstencatalogus waardoor interne gebruikers op basis van product en volume kunnen sturen op in stand houding, ondersteuning en vernieuwing van de informatievoorziening ondersteunend aan de bedrijfsvoering van Radboud UMC.