Opdracht tweede fase toekomstvisie Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

Vandaag heeft Proveran de opdracht verworven om invulling te geven aan de tweede fase van de toekomstvisie voor de Nederlandse Kanker Registratie (NKR), een dienst van de VIKC, de Vereniging voor Integrale Kanker Centra. De VIKC heeft in 2009 de eerste fase van de toekomstvisie voor de NKR afgerond en wil in de tweede fase concrete invulling geven aan de besturing van deelprojecten voor de realisatie van deze toekomstvisie, de informatievoorziening van de NKR en een analyse van de administratieve organisatie van de NKR. De NKR is naast het uitvoeren en ondersteunen van wetenschappelijk oncologisch onderzoek, het in gezamenlijkheid met het Nederlandse oncologische netwerk opstellen van oncologische richtlijnen en consult diensten en kwalitatief kaderstelling voor palliatieve zorg een landelijke dienst vanuit de acht regionale kankercentra waaruit de VIKC is opgebouwd. Met veel enthousiasme zijn wij vandaag gestart om de VIKC te helpen met de invulling van de tweede fase van de toekomstvisie voor de Nederlandse Kanker Registratie.