Manager ICT beheer & services

Per 1 januari 2014 zijn wij gestart met het invullen van de positie van manager bedrijfsvoering ICT beheer & services binnen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Deze unit bestaat uit drie afdelingen waaronder ICT Services (ICT helpdesk, werkplekbeheer & telefoniebeheer), technisch applicatiebeheer en operations (systeembeheer & netwerkbeheer). We starten met het financieel op orde brengen van de organisatie, contractmanagement en het organiseren van de onderhanden werk positie als voorbereiding op de komst van een nieuw EPD.