Managed workspace voor IKNL

De Vereniging voor Integrale Kanker Centra (VIKC) is per 01-01-2011 gefuseerd onder het Integrale Kancercentrum Nederland (IKNL). In opdracht van IKNL heeft Proveran een programma van eisen opgesteld om de kantoorautomatisering van zes regionale kankercentra te uniformeren en centraliseren. Aan hand van dit programma van eisen is een onderhandse aanbesteding voor een managed workspace gehouden waaruit 5 leveranciers zijn geselecteerd die een presentatie mochten geven. Eind juni 2011 is een voorlopige gunning verstrekt aan de firma Openline, welke in de tweede helft van 2011 heeft geresulteerd in contractering en uitrol van het managed werkplek concept binnen zes vestigingen van IKNL. Het door Openline geleverde managed werkplek concept maakt gebruik van Citrix XenApp, Appsense en VMWAre Vsphere technologie.