Ketenmanagement telecom

KPN werd in 2008 geconfronteerd met lange doorlooptijden binnen haar eVPN leverstraat en was onvoldoende in staat conform leverdatum te leveren. Proveran is gevraagd om het ketenmanagement binnen de eVPN productieketen te verbeteren. Door toepassing van de beginselen uit LEAN en de knelpuntentheorie konden we de knelpunten snel inzichtelijk maken en is een plan van aanpak opgesteld. Samen met onze partner Glow Management is dit plan van aanpak gerealiseerd. Door verlaging van de onderhanden werk positie, commitment binnen de gehele leverketen en het sturen op resource capaciteit heeft dit geresulteerd in een 50%-100% reductie van doorlooptijden en is de leverbetrouwbaarheid verhoogd van 20% in 2009 naar 80% in 2010.

Bekijk de resultaten in de presentatie van onze partner tijdens het 2010 seminar van de Prince II Best Practice User Group Nederland.