Informatieplan IKNL

Vandaag heeft Proveran voor het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de Nederlandse kankerzorg, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het informatieplan opgeleverd. Dit informatieplan is ten dele gebaseerd op de toekomstvisie voor de NKR, welke door Proveran is opgeleverd. In dit informatieplan is aandacht besteed aan de ICT roadmap voor IKNL over de periode 2011-2013 waarbij aspecten als business intelligence, data warehousing, applicatielandschap, informatiebeveiliging, informatieportalen, kennismanagement, enterprise information management, geïntegreerde bedrijfsvoering en kantoorautomatisering zijn belicht.