How to handle an ICT crisis

Op 13 oktober heeft Stef Mentzel tijdens een OTO netwerkbijeenkomst een toelichting gegeven over de wijze waarop binnen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) omgegaan wordt met ICT crises. De combinatie van adequate beveiliging, een professionele ICT crisisorganisatie en snelheid van handelen hebben in de behandelde casus duidelijk gemaakt hoe CWZ omgegaan is met een recente cybersecurity aanval.

Kijk hier naar het programma van de netwerkbijeenkomst.