Glow Management en Proveran sluiten reseller overeenkomst

Op 31 mei 2017 hebben Proveran Holding B.V. en Glow Management Nederland B.V. een overeenkomst gesloten om de multi-project management tooling epicflow in te zetten voor het realiseren van digitale transformaties bij klanten van Proveran. “Onze digitale transformatie aanpak voeren we uit met behulp van een groot partner ecosysteem”, zegt Stef Mentzel, directeur van Proveran Holding B.V. “Bij een aantal klanten hebben we inmiddels ruime ervaring opgedaan met de toegevoegde waarde die epicflow organisaties kan bieden. Door op ieder moment zicht te hebben op de uit te voeren hoeveelheid werk, de onderlingen prioriteiten en de beschikbare middelen om die taken uit te voeren zijn we veel beter in staat gebleken om grote en kleine digitale transformaties conform plan af te ronden”. Proveran is dan ook bijzonder verheugd om met Glow Management Nederland een reseller contract te kunnen sluiten. Dit maakt de samenwerking tussen beide partijen alleen maar krachtiger. “Binnen onze digitale transformatie aanpak (zie onze XcelerIT digitale transformatie website) bouwen we met klanten in de tweede fase een transformatie roadmap en de governance organisatie nodig om de transformatie op koers te houden. In deze fase helpt epicflow enorm om het inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een transformatie roadmap op basis van de beschikbare middelen van een klant”, stelt Mentzel.