Focusgroepen nieuw informatiesysteem IKNL

Van 21 november 2011 tot en met 1 december 2011 heeft Proveran in opdracht van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een aantal focusgroepen georganiseerd met vertegenwoordigers uit de ziekenhuis zorg, wetenschappelijk onderzoek, zorginstanties, pati├źntenfederaties, overheid en farmacie. Doelstelling van de focusgroepen was duidelijkheid te krijgen over de integrale informatiebehoefte welke verwerkt moet gaan worden in het nieuwe ontwerp van de registratie applicatie van de Nederlandse Kanker Registratie en de informatievoorziening die daarmee verband houdt. De focusgroepen┬ázijn samen met Prof. Dr. Bart Kiemeney, wetenschappelijk directeur IKNL, voorbereid en begeleid.