Docent ICT in de gezondheidszorg

Proveran heeft vandaag de opdracht verworven als docent “ICT in de gezondheidszorg” voor de HBO bachelor longfunctieanalist en de HBO bachelor hartfunctielaborant van de Leidse Onderwijs Instellingen (LOI). Proveran heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het curriculum, verzorgt contactdagen met studenten en corrigeert huiswerk voor HBO bachelor. Wij verzorgen deze opleiding nog steeds. Beide opleidingen zijn NVAO geaccrediteerd en Proveran staat geregistreerd als docent in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).