Concretiseer je verbeterdoelstelling

Deze vraag komt de laatste tijd in steeds meer artikelen en blogs terug; het einde van verandermanagement. De realiteit is natuurlijk dat verandering een constante is en blijft, nu en in de toekomst. De vraag is voor hoe ga je als organisatie en individu om met die verandering en hoe kun je die verandering omzetten in verbetering?

Doelstellingen te abstract geformuleerd?

Veranderen is een constante in onze maatschappij geworden. Het is geen uitzondering meer en het tempo waarmee verandering plaats vindt lijkt steeds sneller te gaan. Iedere organisatie heeft iedere dag met verandering te maken en probeert hier dagelijks invulling aan te geven. Ik zie echter dat gelatenheid de resultante dreigt te worden van de huidige wijze van verandermanagement. Vaak zijn de ambities bij het management van organisaties huizenhoog en deze worden vertaald in een verander initiatief; vaak ook nog eens onder een pakkende slogan die de essentie van de doelstelling moet weergeven. Die doelstellingen worden vaker wel dan niet abstract geformuleerd en laten daardoor ruimte voor interpretatie en in de dagelijkse beslommeringen wordt over het algemeen weinig tijd genomen om dergelijke verbeter doelstellingen te concretiseren binnen de gehele organisatie. Hierdoor is het mogelijk dat na een periode van verandermanagement  bij de leiding van de organisatie de realisatie ontstaat dat de doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden en bijgesteld moeten worden. Dat betekent vaak een volgend verander initiatief, gevolgd door een volgend en gevolgd door een volgend initiatief. De resultante van dit soort initiatieven zijn vaak onbedoeld negatief voor de cultuur binnen een organisatie, resulterend in gelatenheid en ondermijning van motivatie. Hoewel er zeker voorbeelden te noemen zijn van succesvolle verandermanagement initiatieven is ook hier de Pareto regel van toepassing, in meer dan 80% van de gevallen leveren verandermanagement initiatieven niet de resultaten die vooraf bedacht zijn door de initiatiefnemers van verandering. De beoogde verbetering wordt vaak niet bereikt.

Focus op concrete doelstellingen?

Wij denken dat het wel eens tijd zou kunnen zijn om te overwegen of de grote meeslepende verandermanagement initiatieven wel het resultaat brengen dat vooraf beoogd wordt. Wij zien dat vaak verander-initiatieven gepland worden naast de dagelijkse werkzaamheden, zonder voldoende rekening te houden met de capaciteit en inspanning die een dergelijke verandering van een organisatie vraagt. Impliciet wordt van degenen die de verandering tot een verbetering moeten maken verwacht dat zij dit doen naast het draaiend houden van dagelijkse operatie. En dan zijn we met elkaar nog verbaast dat een dergelijk initiatief niet resulteert in de beoogde verbetering? Hoewel een abstract doel als verbetering, behoud van werk, concurrentiepositie of vergelijkbare abstracties zeker als uitgangspunt genomen kunnen worden en het zaadje kan planten is het concretiseren van de stappen om tot een dergelijke stip op de horizon te komen cruciaal. Hard blijven werken aan een doelstelling waarbij de terugbetaling voor de geleverde inspanning te ver in de toekomst ligt werkt demotiverend. Vaak wil je een merkbare verbetering zien op een geleverde inspanning. Enkele jaren terug heeft een collega die zich met verandermanagement bezig houdt al eens gezegd “Change management should be like a dolphin, not a whale“. Daar kunnen we het ten volle mee eens zijn. Veranderen doe je door dagelijks kleine stapjes te zetten en geleidelijk de gewenste verbetering te realiseren. Dit vraagt geduld, realisme en visie van de leiding van organisaties. Wij geloven dat verbetering niet kan plaatsvinden zonder voldoende rekening te houden met de inherente verander-kracht van een organisatie. Als de organisatiecultuur gelaten is geworden door een serie van verander initiatieven, die niet resulteren in zichtbare effecten op korte termijn, kun je met recht stellen dat je als organisatie het risico loopt de boot te missen. Middelmatigheid wordt dan vaak de resultante.

Met onze verandermanagement aanpak denken we dat we u kunnen helpen om dergelijke ongewenste effecten van gestuurde verandering te voorkomen.