Aanbesteding radiotherapie informatiesysteem

Voor de afdeling radiotherapie van het Radboud UMC heeft Proveran een informatieplan opgesteld waarna met een projectteam een programma van eisen is opgesteld om de bedrijfsprocessen binnen radiotherapie te ondersteunen met adequate informatievoorziening. Een uitgebreide procesanalyse, informatie-analyse, functioneel ontwerp en programma van eisen zijn opgesteld om de aanbesteding voor een informatiesysteem mogelijk te maken wat kan aansluiten bij het EPD van het Radboud UMC.